Νέα

 

Νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα

Το Υπουργείο Εργασίας πρόκειται σύντομα να ανακοινώσει δύο νέα προγράμματα. 

Το πρώτο πρόγραμμα: 
"Επιταγή Εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας" (Voucher Τουρισμού)
Αφορά 8.000 άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών, απόφοιτους ΑΕΙ- ΤΕΙ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους οποίους θα παρασχεθούν:

- Υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης,
- Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,
- Υπηρεσίες υποστήριξης & συμβουλευτικής καθώς και
- Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων

Κάντε την αίτηση σας εδώ

Το δεύτερο πρόγραμμα:
Αφορά 15.000 νέους άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών, απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ- Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ειδικότητες:

- Εφοδιαστική Αλυσίδα
- Λιανικό Εμπόριο
- Τεχνολογίες των Πληροφοριών και Επικοινωνιών

Κάντε την αίτηση σας εδώ

Οι όροι και οι διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων θα περιγράφονται αναλυτικά στην αναμενόμενη από το Υπουργείο Εργασίας, επίσημη προκήρυξη των προγραμμάτων. 

όλα τα νέα