Νέα

 

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα κατάρτισης και 5μηνης απασχόλησης νέων έως 29 ετών

Χωρίς προϋπηρεσία δύσκολα βρίσκεις δουλειά.
Αλλά…..
αν δεν βρεις την πρώτη σου δουλειά, δεν γίνεται να έχεις προϋπηρεσία…..

 

Σας θυμίζει τίποτα αυτός ο φαύλος κύκλος?

Το ΜΕΤΡΟΝ ΚΕΚ με την συμμετοχή του στο σχεδιαζόμενο πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων έως 29 ετών  επιχειρεί να σπάσει αυτόν ακριβώς τον φαύλο κύκλο.

Το πρόγραμμα που πρόκειται να προκηρυχθεί σύντομα, προβλέπει ότι οι ωφελούμενοι (άνεργοι νέοι έως 29 ετών, απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, ή μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ), αφού καταρτισθούν σε πιστοποιημένο ΚΕΚ, θα απασχοληθούν επί 5μηνο, 5 ώρες ημερησίως,  σε συνεργαζόμενη με το ΚΕΚ επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα με την μορφή της πρακτικής άσκησης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση.

Το πρόγραμμα αναλαμβάνει την απευθείας μισθοδοσία των ωφελουμένων στους οποίους επιπλέον παρέχεται ιατροφαρμακευτική, ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος κλπ. Η συνολική επιδότηση των ωφελουμένων είναι από 2.400 € μέχρι 2.700 €, ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδό τους.

Με τον τρόπο αυτό 45.000 άνεργοι νέοι μέχρι 29 ετών, που θα επιλεγούν με σύστημα αντικειμενικής μοριοδότησης, θα μπορέσουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, ενώ θα αμείβονται. 

Το ΜΕΤΡΟΝ ΚΕΚ, ένας πρωτοπόρος οργανισμός ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, σχεδιάζει για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα αυτό μια ολοκληρωμένη πρόταση που μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία ζωής για τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες και την συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επικοινωνήστε με το ΜΕΤΡΟΝ ΚΕΚ, τηλ.210 3312 906

 

όλα τα νέα