Νέα

 

Ενημέρωση συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων- Επιταγή κατάρτισης νέων έως 29 ετών

Επιδοτούμενη 5μηνη απασχόληση ανέργων νέων έως 29 ετών σε επιχειρήσεις.
Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση!

Το Υπουργείο Εργασίας προκήρυξε  το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και έχει στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων και της απασχόλησης των νέων. Ωφελούμενοι είναι άνεργοι νέοι έως 29 ετών, απόφοιτοι πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας,  μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Οι ωφελούμενοι, αφού καταρτισθούν για 80 ώρες σε πιστοποιημένο ΚΕΚ, θα απασχοληθούν επί 5μηνο σε συνεργαζόμενες με το ΚΕΚ επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με την μορφή της πρακτικής άσκησης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση. 

  • Το πρόγραμμα αναλαμβάνει την απευθείας μισθοδοσία των ωφελουμένων στους οποίους επιπλέον παρέχεται ιατροφαρμακευτική, ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος κλπ. 
  • Ο μέγιστος αριθμός των ωφελουμένων που μπορεί να απασχολήσει μέσα από το πρόγραμμα η κάθε επιχείρηση αντιστοιχεί στο 30% του αριθμού των απασχολουμένων της (1 άτομο για επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 – 4 άτομα). 
  • Η επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβεί σε απόλυση προσωπικού κατά την διάρκεια της κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής), που διαρκεί περίπου 6 μήνες.
  • Προβλέπεται επιπλέον επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών της επιχείρησης αν προβεί στην πρόσληψη ωφελουμένου αμέσως μετά την λήξη της 5μηνης πρακτικής άσκησης. 

Γιατί με το ΜΕΤΡΟΝ?

Το ΜΕΤΡΟΝ ΚΕΚ, με την πολυετή εμπειρία του στην στήριξη των επιχειρήσεων μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων, αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει για λογαριασμό της επιχείρησής σας όλες τις διαδικασίες από την ένταξή σας στο πρόγραμμα μέχρι και την ολοκλήρωσή του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνσή σας.

Ο καταλληλότερος νέος έως 29 ετών στην κάθε θέση 5μηνης απασχόλησης – πρακτικής άσκησης! 
Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση!

  • Η κάθε επιχείρηση σε συνεργασία με το ΜΕΤΡΟΝ σχεδιάζει τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης απασχόλησης που επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα, ενώ μπορεί να υποδείξει και η ίδια άνεργους νέους που διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να επιλέξει από κατάλογο ωφελουμένων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν αξιολογηθεί από το ΜΕΤΡΟΝ. 
  • Το σύστημα αξιολόγησης και επιλογής ωφελουμένων που χρησιμοποιεί το ΜΕΤΡΟΝ εξασφαλίζει ότι θα επιλέγονται από την ίδια την επιχείρηση τα καταλληλότερα άτομα για τις  εργασίες της. 
  • Η θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών θα σχεδιαστεί για θεματικά αντικείμενα συμβατά με την κλαδική και την ιδιαίτερη επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν, ώστε οι επιλεγέντες να προετοιμασθούν  για την αποτελεσματική ένταξή τους στις πραγματικές εργασιακές συνθήκες. 
  • Τέλος, το ΜΕΤΡΟΝ με εξειδικευμένο συνεργάτη του θα είναι σε διαρκή επαφή με την κάθε επιχείρηση και τους ωφελούμενους και θα παρακολουθεί την πρόοδο της συνεργασίας σε όλη την διάρκεια του 5μήνου. 

Για να συμμετέχει η επιχείρησή σας στο πρόγραμμα συμπληρώστε και στείλτε μας την «Δήλωση συμμετοχής επιχείρησης».

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο j.lambadiaris@metron-kek.gr ή  στα τηλ. 210 3312 906 (Αθήνα) , 25510 32141 (Αλεξανδρούπολη).

όλα τα νέα