Προγράμματα

 
06.06.2012 Αλεξανδρούπολη

Υπάλληλοι Επισιτισμού

Ο τουρισμός αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο οικονομικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο. Δημιουργούνται συνεχώς νέα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες, νέες θέσεις εργασίας και νέες δυνατότητες απασχόλησης σε ποικίλες τουριστικές ειδικότητες. Η αυξημένη ζήτηση της τουριστικής αγοράς στην Ελλάδα σε υπάρχουσες και νέες τουριστικές ειδικότητες μεταφράζεται σε ζήτηση περισσότερα

Αθήνα

Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το ΜΕΤΡΟΝ σκοπεύει να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για υποψήφιους Ενεργειακούς Επιθεωρητές (α) Κτιρίων, (β) Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και (γ) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού στην Κεντρική Δομή της Αθήνας. 

περισσότερα
Καρδίτσα

Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών και μόνιμη-προσωρινή διάθεση τους

Οι πολιτικές για την για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής εκτός από κοινωνικοπολιτική αναγκαιότητα, αποτελούν μια ευκαιρία επιχειρηματικότητας και απασχόλησης. Για την υλοποίηση των πολιτικών αυτών, καθοριστικής σημασίας κρίνεται η επένδυση σε ένα νέο κλάδο απασχόλησης, ο οποίος αναπτύσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια, τον κλάδο των πράσινων επαγγελμάτων.

περισσότερα
 
Αναζήτηση προγραμμάτων