Προγράμματα κατάρτισης

ανοιχτά για ιδιώτες και επιχειρήσεις

 

Προγράμματα κατάρτισης ανοιχτά για ιδιώτες ή και επιχειρήσεις που σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί το ΜΕΤΡΟΝ. Το περιεχόμενο και ο χρόνος υλοποίησης κάθε προγράμματος, το κόστος και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται στην περιγραφή του κάθε προγράμματος. Για εργαζόμενους επιχειρήσεων το κόστος συμμετοχής μπορεί να καλύπτεται από τον ΛΑΕΚ 0.45%.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα για : όλες οι περιοχές, Προγράμματα κατάρτισης ανοιχτά για ιδιώτες και επιχειρήσεις