Προγράμματα 

για επαγγελματική πιστοποίηση

 

Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών

 

Το ΜΕΤΡΟΝ σκοπεύει να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για υποψήφιους Ενεργειακούς Επιθεωρητές (α) Κτιρίων, (β) Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και (γ) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού στην Κεντρική Δομή της Αθήνας. 

Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων- 88 ώρες

Προαιρετική επιλογή μαθημάτων (σύνολο 28 ώρες)

 • Εισαγωγή στον τομέα της ενέργειας (4 ώρες)
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (4 ώρες)
 • Κλίμα και εσωτερικό περιβάλλον. Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων (4 ώρες)
 • Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (8 ώρες)
 • Τεχνολογίες εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας Η/Μ συστημάτων (8 ώρες)

Υποχρεωτική επιλογή μαθημάτων (σύνολο 60 ώρες)

 • Θεσμικό πλαίσιο- Μεθοδολογία ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (8 ώρες)
 • Θερμομονωτική επάρκεια κτιριακού κελύφους (8 ώρες)
 • Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου (20 ώρες)
 • Πρακτική άσκηση (24 ώρες)

Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης- 50 ώρες

Προαιρετική επιλογή μαθημάτων (σύνολο 20 ώρες)

 • Στοιχεία θερμοδυναμικής και μετάδοσης θερμότητας (8 ώρες)
 • Σχεδιασμός εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης κτιρίων (8 ώρες)
 • Ηλεκτρικά συστήματα και διατάξεις αυτομάτου ελέγχου στις εγκαταστάσεις θέρμανσης (4 ώρες)

Υποχρεωτική επιλογή μαθημάτων (σύνολο 30 ώρες)

 • Θεσμικό πλαίσιο για επιθεωρήσεις λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης (4 ώρες)
 • Επιθεώρηση λεβήτων και εγκατάστασης θέρμανσης (12 ώρες)
 • Μετρήσεις και καταγραφή δεδομένων (4 ώρες)
 • Πρακτική άσκηση (10 ώρες)

Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού- 52 ώρες

Προαιρετική επιλογή μαθημάτων (σύνολο 22 ώρες)

 • Στοιχεία θερμοδυναμικής και μετάδοσης θερμότητας (8 ώρες)
 • Σχεδιασμός εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού κτιρίων (10 ώρες)
 • Ηλεκτρικά συστήματα και διατάξεις αυτομάτου ελέγχου στις εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού (4 ώρες)

Υποχρεωτική επιλογή μαθημάτων (σύνολο 30 ώρες)

 • Θεσμικό πλαίσιο για επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων κλιματισμού (4 ώρες)
 • Επιθεώρηση εγκατάστασης ψύξης και κλιματισμού (12 ώρες)
 • Μετρήσεις και καταγραφή δεδομένων (4 ώρες)
 • Πρακτική άσκηση (10 ώρες)

τύπος προγράμματος Προγράμματα για επαγγελματική πιστοποίηση
απευθύνεται σε Διπλωματούχους μηχανικούς ή πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης
περιοχή Αθήνα
ημερομηνία έναρξης
διάρκεια 190 ώρες