Προγράμματα 

για επαγγελματική πιστοποίηση

 

Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής- Voucher


Η δράση αναφέρεται στην επιχορήγηση, µε επιταγές κατάρτισης (training vouchers) αξίας 500 €, της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων. Η κατάρτιση θα γίνει σε προγράµµατα µε αντικείµενο τις Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και περιλαµβάνει την δωρεάν συμμετοχή μέχρι δύο φορές σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται από αυτά.

Το ΜΕΤΡΟΝ συμμετέχει δυναμικά στο πρόγραμμα με την σύγχρονη υποδομή και τεχνογνωσία του και οργανώνει πρωινά (09:00- 13:00), απογευματινά (13:00- 17:00) και βραδινά (17:00- 21:00) τμήματα στις εύκολα προσβάσιμες δομές του στην Αθήνα και την Αλεξανδρούπολη, καθώς και σε δομές συνεργαζόμενων ΚΕΚ, ιδιαίτερα στην Αττική, ώστε να υπάρχει μία δομή κοντά σε κάθε καταρτιζόμενο. 

Με την εγγραφή στο πρόγραμμα παίρνεις μέρος στην κλήρωση για ένα laptop!

Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει 100 ώρες εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες: χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων (Windows), επεξεργασία κειμένου (Word), υπολογιστικά φύλλα (Excel), υπηρεσίες διαδικτύου (Internet & Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο), βάσεις δεδομένων (Access), παρουσιάσεις (Power Point). Όλοι οι καταρτιζόμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης του Cambridge. Επιπλέον, όλοι οι καταρτιζόμενοι θα ενταχθούν στο σύστημα υποστήριξης και προώθησης στην απασχόληση του ΜΕΤΡΟΝ. Η ποιότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας στο ΜΕΤΡΟΝ είναι μοναδική και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους:

  • 7 στους 10 μαθητές μας (68,8%) που συμμετείχαν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής πιστοποιήθηκαν.
  • Περισσότεροι από τους μισούς (52,1%) καταρτισθέντες άνεργους έχουν βρει δουλειά.

Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ, της «επιταγής κατάρτισης» (voucher), η οποία θα χορηγείται στους επιλεγόμενους ανέργους από τον ΟΑΕΔ προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.

Πως λειτουργεί το voucher σε 5 απλά βήματα:

 

Βήμα 1ο: Υποβολή αίτησης
Υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά μέχρι 25.05.2012 στην ιστοσελίδα: www.voucher.gov.gr. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί για λογαριασμό σας από το ΜΕΤΡΟΝ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία ή προσωπική επίσκεψη. Η κάθε αίτηση λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό αριθμό υποβολής αίτησης συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.)

Ολοκληρώθηκε στις 25/05/2012

Βήμα 2ο: Επιλογή Ωφελουμένων –Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 
Η μοριοδότηση και η επιλογή των Ωφελουμένων γίνεται αυτόματα από τον ΟΑΕΔ και τα αποτελέσματα με τον κατάλογο των Κ.Α.Υ.Α.Σ. των επιλεγέντων Ωφελουμένων ανακοινώνονται μετά την 25.05.2012 στο διαδίκτυο.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 21/06/2012

Βήμα 3ο: Παραλαβή Voucher 
Οι  επιλεγέντες Ωφελούμενοι παραλαμβάνουν το voucher  αυτοπροσώπως από το ΚΠΑ της περιοχής τους, μέσα σε 30 ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η παραλαβή των voucher πραγματοποιείται από 02/07/2012 έως και 31/07/2012

Βήμα 4ο: Εγγραφή σε Πρόγραμμα 
Οι κάτοχοι των vouchers, ενημερώνονται για τα προσφερόμενα προγράμματα,  έρχονται σε επαφή με το ΜΕΤΡΟΝ ΚΕΚ και υπογράφουν σύμβαση κατάρτισης, η οποία ανακοινώνεται στον ΟΑΕΔ. Η ανακοίνωση προς τον ΟΑΕΔ πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την παραλαβή του Voucher. Σημειώνεται ότι ο κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μετά την παραλαβή του voucher από τον ΟΑΕΔ, την εγγραφή του σε οποιοδήποτε ΚΕΚ επιθυμεί ανεξάρτητα από το ΚΕΚ μέσω του οποίου ενδεχομένως υπέβαλε την αίτηση του. Το κάθε πρόγραμμα είναι διάρκειας 100 ωρών και ακολουθείται από εξετάσεις πιστοποίησης του Cambridge. 

Βήμα 5ο: Ολοκλήρωση Προγράμματος και Είσπραξη Επιδόματος 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης του Cambridge ο Ωφελούμενος παραδίδει στο ΚΕΚ το voucher και παραλαμβάνει Βεβαίωση Ολοκλήρωσης. Ο ΟΑΕΔ προβαίνει στην πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του Ωφελουμένου με το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα φαίνονται παρακάτω.

Σε ποιούς απευθύνεται

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής άνεργοι, που έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ, το τελευταίο ένα (1) ηµερολογιακό έτος.

Τα κριτήρια επιλογής των ανέργων είναι:

  • η ηλικία του υποψηφίου
  • η διάρκεια ανεργίας του υποψηφίου

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται αναλυτικά ο τρόπος βαθμολόγησής τους, με βάση τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων, με μέγιστη μοριοδότηση τα 80 μόρια.

Κριτήριο ΕπιλογήςΑνάλυση Κριτηρίου ΕπιλογήςΜοριοδότηση Κριτηρίου Επιλογής
Ηλικία Υποψηφίου18- 24 ετών20
(Μέγιστος Βαθμός:25- 54 ετών10
20 μόρια)55+15
Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας ΥποψηφίουΑπό 1- 12 συνεχόμενους μήνες ανεργίας 2 μόρια για κάθε μήνα
(Μέγιστος Βαθμός: 60 μόρια)Από 12- 24+ συνεχόμενους μήνες ανεργίας3 μόρια για κάθε μήνα
Σύνολο Κριτηρίων ΕπιλογήςΜέγιστη Βαθμολογία:80 μόρια

Η βαθμολόγηση γίνεται αυτόµατα από το Πληροφοριακό Σύστηµα του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση ισοβαθμιών προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα µόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθµία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την Αίτηση συμμετοχής του.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Οι καταρτιζόμενοι που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία την παρακολούθηση του προγράμματος και θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις/ επανεξετάσεις πιστοποίησης των δεξιοτήτων δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος συνολικής αξίας 500 €. Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος θα γίνει από τον ΟΑΕΔ με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του Ωφελούμενου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. 

Περιγραφή του προγράμματος και αναμενόμενα αποτελέσματα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 100 ώρες κατάρτισης οι οποίες αφορούν: χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων (Windows), επεξεργασία κειμένου (Word), υπολογιστικά φύλλα (Excel), υπηρεσίες διαδικτύου (Internet), βάσεις δεδομένων (Access) και παρουσιάσεις (Powerpoint). Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να απουσιάσουν μέχρι και 10 το πολύ ώρες.

Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει τρεις επιπλέον ενότητες που αφορούν: υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας και τεχνικές αναζήτησης εργασίας και στις οποίες το ΜΕΤΡΟΝ δίνει ιδιαίτερη έμφαση, αφού αυτές εξοπλίζουν τους καταρτιζόμενους με γνώσεις και προσόντα εξαιρετικά χρήσιμα για την επαγγελματική τους εξέλιξη στη συνέχεια. 

Η μεθοδολογία και οι τεχνικές διδασκαλίας που θα εφαρμοστούν στο πρόγραμμα, βασίζονται στην μακρά εμπειρία του ΜΕΤΡΟΝ στον χώρο της κατάρτισης με 68,8 % ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και έχουν στόχο να εξασφαλίζουν μία κορυφαία εκπαιδευτική εμπειρία για τους συμμετέχοντες και ταυτόχρονα να μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Σχεδιάστηκαν  σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές μάθησης ενηλίκων και περιλαμβάνουν διαλέξεις, συζητήσεις, καταιγισμό ιδεών, μελέτη περιπτώσεων, ασκήσεις, παιγνίδια ρόλων, ομαδικές και ατομικές εργασίες κατά περίπτωση.

Τέλος, όλοι οι καταρτιζόμενοι θα ενταχθούν στο σύστημα υποστήριξης και προώθησης στην απασχόληση που εφαρμόζει το ΜΕΤΡΟΝ και το οποίο είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα υποστήριξης ανέργων για εύρεση εργασίας στην αγορά των ΚΕΚ. Να σημειωθεί ότι την περίοδο 2003 -2011, περισσότεροι από τους μισούς καταρτισθέντες ανέργους (52.1%) έχουν βρει δουλειά μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος του ΜΕΤΡΟΝ. Εκτιμάται ότι ανάλογο ποσοστό απορρόφησης θα επιτευχθεί για τους καταρτιζόμενους του προγράμματος.   Στο σύστημα αυτό έχει πρόσφατα προστεθεί και το δικτυακό εργαλείο σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας Πυξίδα Απασχόλησης  στο οποίο όλοι οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του. 

Εκπαιδευτές και συνεργαζόμενοι φορείς

Όλοι οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων ενταγμένοι στο «Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης», του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Το ΜΕΤΡΟΝ συνεργάζεται με περισσότερους από 100 πιστοποιημένους από το ΕΚΕΠΙΣ εκπαιδευτές από τους κορυφαίους στο χώρο τους. Όλοι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ, με σημαντική επαγγελματική και διδακτική εμπειρία, ενώ περισσότεροι από το 60% έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (MSc, MBA, PhD). Επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια που αφορούν την διδακτική τους εμπειρία και ικανότητα,  την επιστημονική τους αριστεία, καθώς και την επαγγελματική τους εμπειρία και αποτελούν, μαζί με τα στελέχη που σχεδιάζουν τα προγράμματα, τον σημαντικότερο συντελεστή στην επίτευξη του υψηλής ποιότητας αποτελέσματος που επιτυγχάνει το ΜΕΤΡΟΝ.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης ακολουθεί εξέταση του Cambridge για την πιστοποίηση των βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ που αποκτήθηκαν από τους Ωφελούμενους κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων. Οι εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτικές για κάθε καταρτιζόμενο και πρέπει να υλοποιούνται το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ηµερών από τη λήξη της κατάρτισης. Κάθε Ωφελούμενος έχει δικαίωµα και υποχρέωση να συμμετάσχει µία (1) φορά σε επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης για κάθε ενότητα. Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα πραγματοποιούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερολογιακών ηµερών από την ημερομηνία της αρχικής εξέτασης.

Διαδικασία Εγγραφής

Οι Ωφελούμενοι που έχουν παραλάβει την επιταγή κατάρτισης Voucher, συμπληρώνουν σχετική αίτηση και υπογράφουν Σύμβαση Κατάρτισης με το ΜΕΤΡΟΝ. Για την υπογραφή της Σύμβασης Κατάρτισης απαιτείται η προσκόμιση του Voucher, η κάρτα ανεργίας και η Αστυνομική Ταυτότητα του Ωφελουμένου. Η Σύμβαση γνωστοποιείται στον ΟΑΕΔ και έτσι ενεργοποιείται το Voucher. Όλοι οι μαθητές μας που εγγράφονται στο πρόγραμμα, συμμετέχουν στην κλήρωση για ένα laptop σε κάθε δομή μας (Αθήνα- Αλεξανδρούπολη). Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στα γραφεία μας: 

ΑΘΗΝΑ

Αυλητών 9, Ψυρρή (150μ. από τον σταθμό Μοναστηράκι)

Τηλ. 210-3312906

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

2ο χλμ Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης- Κομοτηνής 

Συγκρότημα Τανταλάκη (στάση Lidl)

Τηλ. 25510-32141


τύπος προγράμματος Προγράμματα για επαγγελματική πιστοποίηση Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων
Εκπαιδευτικό Επίδομα 500€
απευθύνεται σε εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ- δικαιούχοι voucher
περιοχή Αθήνα Αλεξανδρούπολη
ημερομηνία έναρξης 02.08.2012
διάρκεια 100 ώρες