Προγράμματα

για επαγγελματική πιστοποίηση

 

Προγράμματα που οργανώνονται από το ΜΕΤΡΟΝ, των οποίων το περιεχόμενο και ο τρόπος υλοποίησης καθορίζονται νομοθετικά και η επιτυχής ολοκλήρωσή τους, συνήθως μετά από εξετάσεις, οδηγεί σε απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Οι προδιαγραφές, το κόστος και οι όροι συμμετοχής αναφέρονται στην περιγραφή του κάθε προγράμματος.

02.08.2012 Αθήνα Αλεξανδρούπολη

Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής- Voucher

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα καταρτιστούν στο αντικείμενο των Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται. περισσότερα
Αθήνα

Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το ΜΕΤΡΟΝ σκοπεύει να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για υποψήφιους Ενεργειακούς Επιθεωρητές (α) Κτιρίων, (β) Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και (γ) Εγκαταστάσεων Κλιματισμού στην Κεντρική Δομή της Αθήνας. 

περισσότερα