Επιδοτούμενα Προγράμματα

κατάρτισης ανέργων

 

Νέο Πρόγραμμα Voucher για ανέργους από 29 έως 64 ετών

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει ανακοινώσει την υλοποίηση της επιδοτούμενης δράσης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 23.000 άνεργοι, 29-64 ετών, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα του αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, απόφοιτοι πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) εκπαίδευσης ή απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν και ολοκληρώσουν το πρόγραμμα δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 2.600€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 1. Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών

 2. Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων

 3. Πιστοποίηση γνώσεων που θα αποκτηθούν

 4. Πρακτική άσκηση 500 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (μέχρι 5 μήνες)

Αντικείμενα κατάρτισης είναι ειδικότητες και εξειδικεύσεις στους κλάδους: Εμπόριο, Logistics, Έργα Υποδομής-Τεχνικά Επαγγέλματα, Τουρισμός, ΤΠΕ, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός Τομέας και Βιομηχανία.

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων είναι:

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

 2. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών

 3. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015)

 4. Ηλικία του υποψηφίου

 5. Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)

 6. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω.

 7. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται online μέχρι 30.12.2016, 23:59.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Γιατί με το ΜΕΤΡΟΝ;

Γιατί και στα προγράμματα voucher το ΜΕΤΡΟΝ κάνει τη διαφορά: βρίσκουμε μαζί την θέση πρακτικής άσκησης που πραγματικά σας ταιριάζει και σας προετοιμάζουμε σωστά για αυτή, γιατί ξεκινάμε με σεβασμό στα όνειρα και τις φιλοδοξίες σας!

Με σεβασμό και γνώση έχουμε πετύχει να έχουμε ευχαριστημένους μαθητές και επιχειρήσεις και, εδώ και 20 χρόνια, να κάνουμε πράγματι την διαφορά στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης. Αξιοποιήστε και εσείς αυτήν την εμπειρία και γίνετε μέλος μιας πετυχημένης ομάδας ξεκινώντας από εδώ!

τύπος προγράμματος Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων
Εκπαιδευτικό Επίδομα 2600€
απευθύνεται σε άνεργοι 29-64 ετών
περιοχή Αθήνα
ημερομηνία έναρξης 01.12.2016
διάρκεια 620 ώρες