Επιδοτούμενα Προγράμματα

Κατάρτισης Ανέργων

 

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Το περιεχόμενο και η διάρκεια του προγράμματος, το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζομένων, το εκπαιδευτικό επίδομα και η διαδικασία αίτησης και επιλογής καθορίζονται στην περιγραφή του κάθε προγράμματος.

05.02.2014 Αθήνα Αλεξανδρούπολη

Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών (Γ' Κύκλος)

Αν είσαι νέος, άνεργος και σίγουρα θα ήθελες να ήσουν ένας από τους 35.000 νέους έως 29 ετών, που θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν προϋπηρεσία, ενώ θα πληρώνονται από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου....  περισσότερα
11.12.2013 Αθήνα Αλεξανδρούπολη

Κατάρτιση Ανέργων- Επαγγελματιών Υγείας σε Θέματα Μεταρρύθμισης της Υγείας- Voucher Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας προκήρυξε το έργο "Κατάρτιση Ανέργων- Επαγγελματιών Υγείας σε Θέματα Μεταρρύθμισης της Υγείας (Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Μονάδων Υγείας)"- Voucher Υγείας.

Σκοπός της δράσης είναι 

περισσότερα
09.09.2013 Αθήνα Αλεξανδρούπολη

Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ

Οι νέες τεχνολογίες καθώς και οι εφαρμογές και τα συστήματα παραγωγής που βασίζονται σε αυτές, δημιουργούν απαιτήσεις σε νέες δεξιότητες προκειμένου να αναπτύξουν, να ενεργοποιήσουν και να λειτουργήσουν τον εξοπλισμό και το λογισμικό και να κάνουν βέλτιστη χρήση των εφαρμογών τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι συζητήσεις γύρω από την Κοινωνία της Πληροφορίας έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους περισσότερα

09.05.2013 Αθήνα Αλεξανδρούπολη

Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του Τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών

Αν είσαι νέος, άνεργος και σίγουρα θα ήθελες να ήσουν ένας από τους 10.000 νέους έως 29 ετών, που θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν προϋπηρεσία, ενώ θα πληρώνονται από το πρόγραμμα του ΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου....  περισσότερα