Επιδοτούμενα Προγράμματα

Κατάρτισης Ανέργων

 

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Το περιεχόμενο και η διάρκεια του προγράμματος, το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζομένων, το εκπαιδευτικό επίδομα και η διαδικασία αίτησης και επιλογής καθορίζονται στην περιγραφή του κάθε προγράμματος.

05.08.2014 Αθήνα Αλεξανδρούπολη

Πρόγραμμα Voucher 2014 για άνεργους νέους 25-29 ετών

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το έργο «Επιταγή εισόδου για ανέργους νέους από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». περισσότερα
05.08.2014 Αθήνα Αλεξανδρούπολη

Πρόγραμμα Voucher 2014 για άνεργους νέους 18-24 ετών

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το έργο «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». περισσότερα
26.05.2014 Αθήνα Αλεξανδρούπολη

Επιταγή Κατάρτισης (Training Voucher) για άνεργους δημοσιογράφους

Η ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε την προκήρυξη του έργου "Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (Training Voucher) της Κατάρτισης Ανέργων Δημοσιογράφων με σκοπό την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου" για την επιχορήγηση με επιταγή κατάρτισης (training voucher) ανέργων δημοσιογράφων με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά περισσότερα
20.03.2014 Αττική

Εργατοτεχνίτες Διαφόρων Κλάδων

Το πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ» απευθύνεται σε 20 άνεργους παλιννοστούντες ή μακροχρόνια άνεργους από τον νομό Αττικής και έχει διάρκεια 550 ώρες, εκ των οποίων 100 ώρες προκατάρτισης, 160 θεωρίας και 290 ώρες πρακτικής άσκησης σε συνθήκες πραγματικής εργασίας.
περισσότερα