Κατάρτιση

Μοναδική Εκπαιδευτική Εμπειρία- Κορυφαία Αποτελέσματα.               Με Συνέπεια

 

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Κατάρτισης

Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατάρτισης που περιλαμβάνουν ανάλυση αγοράς, εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών, σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, διαχείριση εκπαιδευτικών έργων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Το ΜΕΤΡΟΝ λειτουργεί στην Αθήνα σαν Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕΚ) πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ σε όλα τα εννέα θεματικά πεδία της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης όλων των παρακάτω κατηγοριών.