Η Εταιρεία 

Σχολή Σκέψης 

 

Με Όραμα και Σχέδιο

 

Το ΜΕΤΡΟΝ είναι ένα πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕΚ) πρώτης επιλογής για τους μαθητές, τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες του.  Προσφέρει ανταγωνιστικά, με συνέπεια και κοινωνική υπευθυνότητα, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κατάρτισης και τοποθέτησης στην αγορά εργασίας και επιτυγχάνει κορυφαία αποτελέσματα για τους μαθητές, τους πελάτες , τους ανθρώπους του και την κοινωνία.

Το Όραμα μας

Να καταξιωθούμε σαν ένας κορυφαίος οργανισμός ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, που προσφέρουμε υπηρεσίες κατάρτισης και τοποθέτησης στην αγορά εργασίας και βοηθάμε έτσι τους μαθητές, τους πελάτες και τους ανθρώπους μας να πετυχαίνουν τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς στόχους τους , ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την κοινωνική συνοχή.

 

 

 

Ιδρύθηκε το 1995. Λειτουργεί στην Αθήνα σαν Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕΚ), πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ σε όλα τα εννέα  θεματικά πεδία της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, υπηρεσίες υποστήριξης και προώθησης στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα, καθώς και υπηρεσίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων. Έχει υλοποιήσει ένα πλήθος προγραμμάτων κατάρτισης, και έχει συμμετάσχει σε σημαντικό βαθμό διακρατικών και εθνικών ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Ανέπτυξε και προσφέρει πανελλαδικά την υπηρεσία jobs4me®, μια καινοτόμο συμβουλευτική υπηρεσία τοποθέτησης στην αγορά εργασίας για ανέργους, εργαζόμενους και επιχειρήσεις.