Οι Υπηρεσίες μας

Αποτελεσματικότητα με συνέπεια

 

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων

Το ΜΕΤΡΟΝ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, υπηρεσίες υποστήριξης και προώθησης στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα, καθώς και υπηρεσίες σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων.

Ειδικότερα:

Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατάρτισης που περιλαμβάνουν ανάλυση αγοράς, εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών, σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, διαχείριση εκπαιδευτικών έργων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Όλοι οι άνεργοι μαθητές μας και όσοι εργαζόμενοι το επιθυμούν εντάσσονται στο σύστημα υποστήριξης και προώθησης στην απασχόληση που εφαρμόζει το ΜΕΤΡΟΝ και το οποίο είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα υποστήριξης ανέργων για εύρεση εργασίας στην αγορά των ΚΕΚ.

Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη της κουλτούρας του επιχειρείν συνδυάζεται απόλυτα με την φιλοσοφία της λειτουργίας μας και για τον λόγο αυτό το ΜΕΤΡΟΝ παρέχει στους μαθητές του μία σειρά υπηρεσιών για την υποστήριξη και την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

 

Όροι Χρήσης

Πολιτική Απορρήτου