Η Φιλοσοφία μας

"Μέτρον Άριστον"

 

Η φιλοσοφία της λειτουργίας μας αντικατοπτρίζει το όραμα και τους στόχους μας. Η στρατηγική μας περιλαμβάνει τέσσερις άξονες:

  • Προσφέρουμε μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία στους μαθητές μας
  • Εξασφαλίζουμε κορυφαία αποτελέσματα για τους μαθητές, τους πελάτες και την κοινωνία μας
  • Η καινοτομία είναι κινητήρια δύναμη προόδου και συνεχής επιδίωξη μας
  • Λειτουργούμε με συνέπεια και κοινωνική υπευθυνότητα

Προσφέρουμε μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία στους μαθητές μας.

Η πρωταρχική μας υποχρέωση είναι απέναντι στους μαθητές μας. Η συνολική εκπαιδευτική εμπειρία που βιώνουν οι μαθητές μας είναι μοναδική και υψηλής ποιότητας, όπως μας δηλώνουν συνέχεια ευχαριστημένοι μαθητές μας.

Τα προγράμματά μας είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε οι μαθητές μας να αποκτούν εύκολα και με βιωματικό τρόπο γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές χρήσιμες για την βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής τους ζωή στη συνέχεια.

Ταυτόχρονα, μέσα σε ένα φιλικό και δημιουργικό περιβάλλον με εύκολη πρόσβαση, άρτια υποδομή και άψογη εξυπηρέτηση, διευκολύνεται η κοινωνική συναναστροφή και η δημιουργία κοινωνικών δεσμών και σχέσεων μεταξύ τους, αλλά και η δικτύωση με τον ευρύτερο επαγγελματικό χώρο, τόσο μέσα στο μάθημα, όσο και μέσα από παράλληλες δραστηριότητες που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε.

Εξασφαλίζουμε κορυφαία αποτελέσματα για τους μαθητές, τους πελάτες και την κοινωνία μας.

Το ΜΕΤΡΟΝ θεωρείται από τους μαθητές, τους πελάτες του, αλλά και τους ανταγωνιστές του ένα κορυφαίο σε αποτελεσματικότητα Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η αποτελεσματικότητα στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί να αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας τέσσερα κριτήρια. Για κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια οι επιδόσεις του ΜΕΤΡΟΝ κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων του κλάδου:

  • Εύρεση εργασίας ανέργων μαθητών μας μετά την λήξη του κάθε προγράμματος. Περισσότεροι από τους μισούς μαθητές μας (52.1%) βρήκαν δουλειά μέσα σε έξι μήνες από την λήξη κάθε προγράμματος κατάρτισης ανέργων (ΜΕΤΡΟΝ 2003 -2011). Ποσοστό, δηλαδή, υπερδιπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο (23%) των αντίστοιχων επιδόσεων όλων των ΚΕΚ για την περίοδο που αυτά είναι διαθέσιμα (Υπουργείο Εργασίας, Γ' ΚΠΣ 2000 -2007).
  • Επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων. Περίπου 7 στους 10 μαθητές μας (68.8%) που συμμετείχαν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής πιστοποιήθηκαν, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για συμμετοχή σε εξετάσεις γνώσεων ελληνικής γλώσσας ήταν 54.4%.
  • Ικανοποίηση μαθητών από την παρακολούθηση προγραμμάτων. Περισσότεροι από 9 στους 10 μαθητές μας (92.3%) δηλώνουν Πολύ Ικανοποιημένοι ή Ικανοποιημένοι από την συνολική εμπειρία τους από την παρακολούθηση προγράμματος στο ΜΕΤΡΟΝ (ΜΕΤΡΟΝ 2003 -2011).
  • Ικανοποίηση πελατών- Συνέπεια στην τήρηση συμβάσεων. Στην υπέρ 16ετή λειτουργία του ΜΕΤΡΟΝ δεν έχει υπάρξει ποτέ από πελάτη μας του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα η παραμικρή διεκδίκηση ή ποινή για μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων. Το κύρος του ΜΕΤΡΟΝ βρίσκεται σε υψηλότατο επίπεδο μεταξύ των στελεχών των υπηρεσιών- πελατών μας του δημοσίου, ενώ σε έρευνες ικανοποίησης που πραγματοποιούμε μεταξύ ιδιωτών πελατών, καταγράφεται υψηλότατο επίπεδο ικανοποίησης που μεταφράζεται και σε επαναλαμβανόμενες παραγγελίες.

Η καινοτομία είναι κινητήρια δύναμη προόδου και συνεχής επιδίωξή μας.

Η καινοτομία είναι το βασικό εργαλείο για την πρόοδο κάθε κοινωνίας. Για μας συνυπάρχει σαν συστατικό στοιχείο σε κάθε πρωτοβουλία μας και διαπερνά κάθε σημαντική δραστηριότητά μας. 

Το ΜΕΤΡΟΝ από την αρχή της λειτουργίας του έχει εισαγάγει μια σειρά από καινοτομίες στην Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και την Δια Βίου Μάθηση αρκετές από τις οποίες έχουν υιοθετηθεί ευρέως και αποτελούν πλέον industry standards για το χώρο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:

 

1996:

Θεωρώντας πρωταρχική επιδίωξη το να μπορούν οι καταρτιζόμενοι άνεργοι να βρίσκουν δουλειά μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, το ΜΕΤΡΟΝ ενσωματώνει σε όλα τα προγράμματά του την θεματική ενότητα «Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας» και εξασφαλίζει σε όσους καταρτιζόμενους το επιθυμούν δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη στην προσπάθειά τους αυτή. Τα αποτελέσματα στην απορρόφηση των καταρτισθέντων είναι θεαματικά. Από το 1998 η πρωτοβουλία αυτή υιοθετείται από το Υπουργείο Εργασίας και η διδασκαλία της ενότητας γίνεται υποχρεωτική για όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

1998:

Συνάπτει στρατηγική συνεργασία με την GASTEC NV, έναν από τους μεγαλύτερους και εγκυρότερους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς κατάρτισης σε θέματα τεχνολογίας Φυσικού Αερίου. Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία, το εκπαιδευτικό υλικό και εξειδικευμένο προσωπικό της GASTEC εκπαιδεύει τον μεγαλύτερο αριθμό τεχνικών της νεαρής τότε βιομηχανίας Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα με άριστα αποτελέσματα. 

2006:

Κατά την φάση προετοιμασίας του ΕΣΠΑ εισάγει στη δημόσια συζήτηση την ανάγκη για μέτρηση του ποσοστού απορρόφησης των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας μετά το τέλος της κατάρτισης, σαν βασικού δείκτη αποτελεσματικότητας της χρήσης των κοινοτικών πόρων του ΕΠΑΝΑΔ. Σχεδιάζει και χρησιμοποιεί σύστημα μέτρησης της απορρόφησης ανέργων σαν δείκτη ποιότητας για την λειτουργία του. Επιτυγχάνει το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης ανέργων πανελλαδικά (52,1%), υπερδιπλάσιο του εθνικού μέσου όρου όλων των ΚΕΚ (23%).

2008:

Εισάγει στη δημόσια συζήτηση την μέθοδο voucher σαν μια διαδικασία ανάθεσης προγραμμάτων που εξασφαλίζει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στην διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Η αρχική ιδέα και οι βασικές αρχές, που αναπτύχθηκαν με την βοήθεια του αείμνηστου Russell Ackoff, Ομότιμου Καθηγητή του Wharton School, University of Pennsylvania, μετά από συστηματικές και επίμονες προσπάθειες μιας ομάδας προοδευτικών στελεχών του χώρου της κατάρτισης, υιοθετήθηκαν το 2012 από την Γενική Γραμματεία Κοινοτικών & άλλων Πόρων και αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία σχεδιάστηκαν όλα τα προγράμματα voucher του Υπουργείου Εργασίας.

2013:

Αναπτύσσει και προσφέρει την υπηρεσία jobs4me®, μια πρωτοποριακή συμβουλευτική υπηρεσία τοποθέτησης στην αγορά εργασίας για ανέργους, εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Η υπηρεσία jobs4me® διατίθεται πλέον πανελλαδικά μέσα από ένα δίκτυο τοπικών Παρόχων Κατάρτισης, που χρησιμοποιούν κοινή τεχνογνωσία και μια ολοκληρωμένη και ασφαλή ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

Σήμερα συνεχίζουμε αυτή την παράδοση με την προσφορά μιας σειράς καινοτόμων υπηρεσιών στους μαθητές μας, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες προώθησης και τοποθέτησης στην αγορά εργασίας για την υποστήριξη ανέργων, η διδασκαλία ειδικών ενοτήτων για την επιχειρηματικότητα και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης τους για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

Λειτουργούμε με συνέπεια και κοινωνική υπευθυνότητα.

Θεωρούμε ότι η απόλυτη συνέπεια στην τήρηση των υποσχέσεων και των υποχρεώσεών μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για αποτελεσματικές και μακροχρόνιες συνεργασίες με μαθητές, πελάτες και κάθε συνεργαζόμενο φορέα. Το ΜΕΤΡΟΝ τηρεί ευλαβικά αυτή την αρχή από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.

Επιπλέον, επειδή διαχειριζόμαστε και αξιοποιούμε κοινωνικούς πόρους, σεβόμαστε απόλυτα την απαίτηση της κοινωνίας για την βέλτιστη αξιοποίησή τους. Πρωταρχική κοινωνική ευθύνη μας θεωρούμε την υποχρέωση να εξασφαλίζουμε κορυφαία αποτελεσματικότητα μέσα από τα υλοποιούμενα προγράμματά μας. Αυτό είναι ένα βασικό κριτήριό επιτυχίας μας και το στοίχημα που βάζουμε με τον εαυτό μας κάθε μέρα. 

Ταυτόχρονα, σαν ενεργοί πολίτες της κοινωνίας μας συμμετέχουμε σε γενικότερες δραστηριότητες κοινωνικής αλληλεγγύης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Έτσι, μέρος των εσόδων από όλα τα προγράμματα του ΜΕΤΡΟΝ διατίθεται στον  μη κερδοσκοπικό, φιλανθρωπικό οργανισμό ‘Make-A-Wish®’ (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).