Χρήσιμες Διευθύνσεις

 
Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΟΜΜΕΧ)

Τηλ.: 210749100, Fax: 2107491307
Πρόγραμμα «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας»
Τηλ. 2107491200 – 2107491220
Δικτυακός Τόπος: www.eommex.gr
Διεύθυνση: Ξενίας 16, 11528, Αθήνα

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Τηλ.:2109989000, Fax: 2109989500
Πρόγραμμα «Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών»
Δικτυακός Τόπος: www.oaed.gr e-mail: oaed8@ath.forthnet.gr
Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, 16610, Γλυφάδα, Αθήνα

Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης

Τηλ.: 2107482770  
e-mail: grammatia@ypan.gr
Δικτυακός Τόπος: www.ypan.gr
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 80, 10192, Αθήνα

Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τηλ.: 2102124338-9, Fax: 2105242305 e-mail: x2uo28@minagric.gr
Δικτυακός Τόπος: www.minagric.gr
Διεύθυνση: Αχαρνών 2, 10176, Αθήνα

Ελληνικό Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Τηλ.: 2105295454 
Δικτυακός Τόπος: www.labor-ministry.gr
Διεύθυνση: Πειραιώς 40,10182, Αθήνα

Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης

Τηλ.: 2103332000, Fax: 2013332130
Δικτυακός Τόπος: www.ypetho.gr e-mail: yfypkps@ypetho.gr
Διεύθυνση: Νίκης 5-7,10180, Αθήνα

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Τηλ.: 2102532312, Fax: 2102531420
Δικτυακός Τόπος: www.neagenia.gr  
«Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας» & 
«Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας»
Δικτυακός Τόπος: www.thirides.gr
Διεύθυνση: Αχαρνών 417, 11143, Αθήνα

Ευρωπαικό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις Euro Info Center EOMMEX

Τηλ.: 2107794229, e-mail: eicgr152@eommex.gr
Euro Info Center Επιμελητήριο Τηλ.: 2103627337, e-mail: envocntr@acci.gr
Δικτυακός Τόπος: www.acci.gr

Ευρωπαικό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Ισότητας

Τηλ.: (30-31)490111, Fax: (30-31) 490102 e-mail: info@cedefop.eu.int
Δικτυακός Τόπος: www.cedefop.gr
Διεύθυνση: Τ.Θ. 22427, Θεσσαλονίκη

Ευρωπαική Επιτροπή - Αντιπροσωπεία για την Ελλάδα

Τηλ.: +30-1-7272100, Fax: +30-1-7244620 e-mail: burath@cec.eu.int
Δικτυακός Τόπος: http://europa.eu.int/hellas
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 2,10674, Αθήνα

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Τηλ.: 2103311685-7, Fax: 2103311779
Διεύθυνση: Μουσαίου 2, 10555, Πλάκα, Αθήνα
Δικτυακός Τόπος: www.kethi.gr