Επιχειρηματικότητα

Αποτελεσματικότητα με κοινωνική υπευθυνότητα

 

"...ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την κοινωνική συνοχή." (Το Όραμά μας)

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, και της καινοτομίας που αυτή προϋποθέτει, αποτελεί το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη στις σύγχρονες κοινωνίες. Ταυτόχρονα δε, αποτελεί έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο για την δημιουργία απασχόλησης στην κοινωνία. 

Για να υποστηρίξει έμπρακτα και αποτελεσματικά την ανάπτυξη της κουλτούρας του επιχειρείν, αλλά και για να συμβάλλει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, το ΜΕΤΡΟΝ παρέχει στους μαθητές του μία σειρά υπηρεσιών για την υποστήριξη και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, που περιλαμβάνουν:

  • Την διδασκαλία της ενότητας «Επιχειρηματικότητα: Από την επιχειρηματική ιδέα στην απόφαση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας – Η προετοιμασία του Business Plan» σε όλους τους μαθητές μας που παρακολουθούν επιδοτούμενα προγράμματα διάρκειας άνω των 100 ωρών.
  • Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ανοιχτών ή ένδο-επιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης με αντικείμενα σχετικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και την διοίκηση επιχειρήσεων.
  • Υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτική υποστήριξη για την αρχική επεξεργασία επιχειρηματικών ιδεών.