Πληροφόρηση και
Συμβουλευτική Υποστήριξη

 

Αναζήτηση Εργασίας

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αναζήτηση εργασίας δεν είναι μία απλή υπόθεση. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που οι θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες, η επιτυχία κρίνεται στην επιμονή του υποψηφίου, αλλά και στο κατά πόσο συντονισμένη είναι η προσπάθειά του για αναζήτηση εργασίας.Όταν μάλιστα η αγορά είναι ανταγωνιστική, πρέπει να πείσει τον μελλοντικό εργοδότη ότι είναι ο καλύτερος υποψήφιος για τη συγκεκριμένη θέση. 

Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος προκειμένου να πετύχει το στόχο του καλείται να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα.