Απασχόληση

Κορυφαία αποτελέσματα

 

Σύστημα υποστήριξης και προώθησης στην απασχόληση

Περισσότεροι από τους μισούς άνεργους καταρτισθέντες  στο ΜΕΤΡΟΝ (52.1%) έχουν βρει δουλειά μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος (ΜΕΤΡΟΝ 2003 -2011). Δηλαδή, ποσοστό υπερδιπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο (23%) των αντίστοιχων επιδόσεων όλων των ΚΕΚ για την περίοδο που αυτά είναι διαθέσιμα (Υπουργείο Εργασίας, Γ’ ΚΠΣ 2000 -2007).

Όλοι οι άνεργοι μαθητές μας και όσοι εργαζόμενοι το επιθυμούν εντάσσονται στο σύστημα υποστήριξης και προώθησης στην απασχόληση που εφαρμόζει το ΜΕΤΡΟΝ και το οποίο είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά συστήματα υποστήριξης ανέργων για εύρεση εργασίας στην αγορά των ΚΕΚ. 

Το σύστημα περιλαμβάνει:

• Την διδασκαλία σε όλους τους μαθητές μας ενότητας με αντικείμενο «Τεχνικές αναζήτησης εργασίας».

• Την παροχή πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης  για αναζήτηση εργασίας καθ’ όλη την διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης, αλλά και για τουλάχιστον έξι μήνες μετά την ολοκλήρωσή του.

• Την πλήρη αξιοποίηση του δικτύου jobs4me, μιας πρωτοποριακής εφαρμογής που ανέπτυξε το ΜΕΤΡΟΝ και η οποία λειτουργεί σαν πλατφόρμα αναζήτησης και υποβολής online αιτήσεων για διαθέσιμες θέσεις εργασίας όλων των ειδικοτήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα.